Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dobre-naradi.cz, jehož provozovatelem je Roman Matěna Kramolna 169, Náchod 54701.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Dobré nářadí, telefonické objednávky a objednávky podané elektronickou (e-mail) či písemnou formou jsou považovány za závazné.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.
 • Při nákupu zboží firmou je nutno uvést k fakturační adrese identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo u plátců DPH.
 1. 3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad - záruční list je buď součástí zásilky nebo je dodán zvlášť poštou.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem.
 • V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u atypického zboží nebo zboží na objednávku, které je např. zadáváno k výrobě. Tato záloha nebo platba je nevratná.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo. Dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
 • V případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné).
 • V případě nepřevzetí objednávky - zásilky na dobírku nebo objednávky s doručením rozvozem je stanoveno penále 300Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky, splatné do 14-ti kalendářních dnů od vrácení zásilky.
 • V případě nepřevzetí objednávky zboží - atypických dílů nebo exkluzivních dílů, které se nevyskytují ve větším počtu, např. vyráběné v menších sériích, které je zadáno k výrobě, je kupujícím hrazena prodávajícímu plná cena zboží - u tohoto zboží Vás kontaktujeme předem telefonicky nebo e-mailem pro potvrzení doby dodání a potvrzení objednávky s uvedením této skutečnosti, případně požadavkem platby nebo zálohy předem.
 • Lhůta pro převzetí objednávky - zásilky Českou poštou je 7 kalendářních dnů od doručení na dodací poštu včetně.
 • Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky. V oznámení musí být přesný popis závady a opis (kopie) reklamačního protokolu.
 1. 5. Storno objednávky

 • Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do předání zboží prodávajícím přepravci k odeslání. Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.
 • Vyjímečně může prodejce požadovat po kupujícím souhlas s tím, že objednávka je závazná a že ji není možné stornovat, pokud kupující souhlasí se závaznou objednávkou, není možné, aby ji později zrušil.

6. Vrácení zboží

 • Kupující má právo dle odst. 6 zák. č.367/2000 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení. V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:
 • Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu: Kramolna 169, Náchod 54701.
 • Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.
 • Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. plastové kelímky, kdy odstraněním obalu dochází k hygienickému znehodnocení výrobku, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.
 • Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena, podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku bude odečtena od vrácené částky za zboží částka, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku.

7. Záruka a reklamace

 • Na veškeré zboží Vám poskytujeme záruku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží.
 • Před samotnou reklamací zboží nás nejprve kontaktujte, abychom sjednali nejvýhodnější možnost vyřízení reklamací a svozu zboží do servisu, k některým druhům zboží zasíláme bezplatné svozové lístky, pokud této možnosti nevyužijte doprava Vám nebude proplacena. Při samotné reklamaci zboží přiložte doklad o nabytí,  záruční list a žádost o reklamaci s popisem závady.
 • Po nákupu zboží je zákazník oprávněn uplatnit rozpor s kupní smlouvou.
 • V případě nákupu zboží na IČO se záruční a reklamační podmínky řídí obchodním zákoníkem.

8. Co je to recyklační poplatek a jak bude účtován?

 • 13.8.2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. O co vlastně jde?
 • Novela zákona o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Jde o snahu nezatěžovat životní prostředí nekontrolovaným nebo špatným ukládáním takového odpadu.
 • Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu financována. Tento finanční příspěvek mají možnost uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží.
 • Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy objeví zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.
 • Účtování tohoto poplatku bylo zaváděno postupně, velká část výrobců jej k ceně spotřebičů začla účtovat od 1. září 2005. Výši recyklačního poplatku vidíte u každého zboží, v jeho detailu.

Zasílat novinky e-mailem

Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a slevách na Váš e-mail.

Zavoláme Vám

Napište nám svoje telefonní číslo a my Vám zavoláme.

Prodavač OnLine

Pokud máte nějaké otázky k této stránce, budeme rádi, když nám je položíte prostřednictvím tohoto formuláře. Pokusíme se odpověděť jak nejryhleji to bude možné.

Na dotazy Vám bude odpovídat:
Prodavač OnLine
Michal Matěna
tel.: +420603490776
:
nebo
:
Objednávejte na: 734 750 426